گزارش خبرنگار پیام سندیکا از اعتصاب در پالایشگاه پنجم عسلویه

 

امروز ١٩ شهریور نیروهای اوور حال در پالایشگاه پنجم فاز ۹و۱۰ بدلیل محاسبه پایین دستمزد هااعتصاب کرده و تایم عصر در خوابگاه ماندند. پیمانکار حقوق روزانه  زیر را برای کارگران در حال کار اعلام کرده است:

 

حقوق مکانیک ۱ زدن ۱۲۰ تومان

مکانیک ۲ ۹۰تومان

استادکار هم ۱۵۰تومان

در ضمن امکانات رفاهی و غذا هم زیر صفر است. بطوریکه که بیش از ۱۰۰نفر کارگر در عرض ۲روز، کار را رها کرده و رفتند

 

Share on Google+Share on Facebook