گزارش خبرنگار پیام سندیکا ازقسمت مهندسی نت مکانیک ذوب آهن

در پی درخواست مکرر کارگران برای حضور مدیران در بخش های مختلف شرکت که در نشریه پیام سندیکا بطور مکرر بازتاب یافت، در اخرین هفته مرداد نشستی با حضور مدیران قسمت مهندسی نت مکانیک و آقای مهندس علمداری مشاور اجتماعی مدیر عامل ذئب آهن برگزار شد. کارگران خواسته های خود را در این نشست چنین اعلام کردند:

١- رسیدگی به سختی کار کارگران این بخش و اجرایی شدن آن . به ویژه در مورد کارگرانی که در حال بازنشستگی هستند.

٢- موضوع سوابق کاری و تجمیع آن و بهبود دستمزدها به ویژه در مورد کارگرانی که در سالهای آخر کار خود بوده تا در مستمری بازنشستگی اشان موثر واقع شود.

٣- سرعت بخشیدن به پرداخت وام مسکن، وام های ضروری.

٤- پذیرش ضمانت وام کارگران قرارداد کار معین و ارایه گواهی کسر قسط به این کارگران

٥- کارگران با مدرک بالا ، دستمزدهایشان به نسبت مدرک ارایه شده افزایش یابد.

متاسفانه مدیران از نبود امکانات مالی سخن گفته و اعلام کردند با بهبود وضعیت مالی شرکت به خواسته های کارگران ترتیب اثر خواهد داده شد.

Share on Google+Share on Facebook