گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات رانندگان تاکسی

سلام من یک راننده تاکسی و زن سرپرست خانوار هستم. بیش از یک ساله بیکارم الان که میخواهم ماشینم را اسقاط کنم با مشکلات زیادی روبرو هستم. بابت ی نامه از شرکت باید دو میلیون و ششصد شارژ بدم. بابت روزها وماههای بیکاری، فقط ماهی هشتادهزار تومان شارژ بدم. شش میلیون و پانصد هزار هم به بانک بدم بخاطر بیکاری. بیش از چهار میلیونم قسط معوقه بانکی دارم که باید تسویه کنم.

 حالا من موندم و دنیای مشکلات. هیچ نهادی هم حمایتم نمی کنه. حتا کمیته امداد که وام نوشته بودم. از حرفش پشیمون شد. بخدا نمی دونم کجا برم و به کی رو بندازم. بدتر از همه بیکاری و قرض کردن این مدت است. حتا برای قرض کردنم دیگه کسی رو ندارم. بخدا امسال هنوز نتونستم پول کتاب مدرسه دخترم و پرداخت کنم، دیگه نمیدونم چه کنم.

هیچ کجا از ما رانندگان تاکسی حمایت نمی کنه فقط از ما بدلایل مختلف پول شارژ و جریمه وغیره می گیرنداز شما عذر می خوام ولی هیچ کس بدبخت تر از راننده تاکسی نیست که هم باید به راهنمائی رانندگی جریمه بده هم به تاکسیرانی. هیچ کاری هم برای راننده تاکسی نمی کنند فقط پول راننده تاکسی رومیخوان. قدیما لنت و لاستیک دولتی میدادن به راننده تاکسی حالا یه چیزی هم میگیرن

زهرا دلخواسته راننده تاکسی تهران

Share on Google+Share on Facebook