گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن

١-به سرویس حمل و نقل مسیر دروازه شیراز اخطار داده شود و یا تعویض گردد. چرا که با تاخیر در محل سوار کردن مسافرین خود در ترمینال حضور یافته و باعث رنجش و گاه درگیری را فراهم می سازد. مسوولین پیگیری کنند.

٢- کارگران از بی نظمی سرویس بهارستان گله مند هستند. بازدیدهای دوره ای از حمل و نقل چاره کار نیست. بازرسان باید بصورت سر زده این موارد را پیگیری کنند.

٣- کارگران و کارکنان شرکت درخواست پوشش دادن بیمه تکمیل درمان برای پدران و مادران خود را دارند.

٤- کارگران بخش های مختلف شرکت خواستار فعال کردن سامانه رتبه و امتیاز وام های مسکن ضروری و پس انداز و پورتال شرکت هستند. مدیریت خدمات امور اجتماعی شرکت بررسی و اقدام کند

٥- بارها شکایت شده که پزشکان طرف قرارداد بیمه ایران از مراجعه کنندگان پول ویزیت می گیرند چرا مدیریت بیمه و اموال دخالت و پیگیری لازم را نمی کند؟

Share on Google+Share on Facebook