گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران ذوب آهن

١-در شرایطی که هر روز گرما مردم را بی طاقت تر می کند لزوم استفاده از استخر بیشتر احساس می شود. متاسفانه مدیریت خدمت و امور اجتماعی شرکت، استخرهای ولایت و کوهستان نجف آباد را تمدید قرارداد نکرده اند.

٢- چرا ساعت کاری کارگزاران بیمه تامین اجتماعی در شرکت اعلام نمی شود؟ همچنین بیمه تکمیل درمان نوزادن هم اطلاع رسانی نشده است.

٣- کارکنان مدیریت تولید کک و مواد شیمیایی خواستار حل مشکل سنوات و پرداخت سریعتر وام های در خواستی  و رعایت مسایل زیست محیطی در محل کار هستند. همچنین موضوع سختی کار را بارها با مدیران مطرح کرده و خواستار سرکشی مدیران به این بخش و اطلاع از مشکلات کارگران بوده تا سریعتر رفع شود.

٤- مدیریت بیمه و اموال به جای گسترش قراردادها در جهت آسایش کارکنان، متاسفانه اقدام به فسخ قرارداد با کلینک دندانپزشکی شهرکرد و قطع قرارداد بیمه تکمیل درمان با کلینک خانواده اصفهان نموده است. چرا؟؟

٥- مدیریت آسایش کارگران را با عقد قرارداد با استخر الماس فولاد شهر در نظر داشته باشند.

٦- مدیریت خدمات و امور اجتماعی بررسی کند چرا کیفیت نان توزیعی در سطح رستوران های شرکت پایین آمده است؟؟

Share on Google+Share on Facebook