گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن

١-از مدیریت بیمه و اموال می خواهیم که علت حذف بیماری های قند و قلبی از خدمات بیمه ای به بیماران صعب الاعلاج را بگویند. و چرا کارت های ما را هم فاقد اعتباراعلام کرده اند . ما با این بیماری های پر هزینه و دستمزد کم چه کنیم؟

٢- بارها از مدیریت بیمه و اموال خواسته ایم که یک پزشک معتمد داندنپزشکی در بیمارستان شهید مطهری مستقر شود، ولی کو گوش شنوا. این چهارمین بار است.

٣- چرا میزان پوشش هزینه های بستری و جراحی در بیمه تکمیل درمان به کارگران اعلام نمی شود که در هر بیمارستان و یا درمانگاهی فرانشیزها بصورت دلبخواه از ما کسر نشود.

٤- وام مسکن خیلی دیر و به کندی داده می شود. چرا؟؟ کارگران اگر نیاز نداشته باشند درخواست وام نمی کنند.

٥- بارها از مدیریت اداری خواسته شده جهت صرفه جویی مالی  و هم حفظ محیط زیست، گزارش روزانه از قسمت ها را از گزارش کاغذی به سیستمی تغییر دهد. اما مدیریت اداری اعمال نمی کند.

٦- چرا برای ورزش بدنسازی در شهرهای اصفهان ، خمینی شهر، شاهین شهر قرارداد بسته نمی شود تا کارگران بتوانند به ورزش دلخواه خود بپردازند.

Share on Google+Share on Facebook