از اوایل تابستان قطعی برق در تهران، کرج، خوزستان، ایلام، سیستان و بلوچستان آغاز شده است. این درحالی است که از فروش برق به ارمنستان و دیگر کشورهای همسایه خبرهایی به گوش می رسد.

در دوران ریاست جمهوری اقای احمدی نژاد با هیاهوی بسیار راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر در دستور کار قرار گرفت و راه اندازی شد.

…بیشتر